Archive for September, 2012

Sep 13 2012

Prevajanje

Published by under Uncategorized

Prevajanje je prenos pomena besedila iz izhodiščnega v ciljni jezik. Kljub temu da je prevajanje obstajalo že v antičnih kulturah, se je kot poklic pojavilo šele v 20. stoletju, največji razcvet pa je zagotovo doživelo z nastankom Evropske unije, ki je trenutno eden izmed največjih delodajalcev za prevajalce in tolmače na svetu. Velika večina ljudi, ki niso nikoli poskusili prevesti kakšnega besedila, je mnenja, da lahko prevaja vsak, ki vsaj malo pozna določen tuji jezik. Poklicni prevajalci in tisti, ki so se že vsaj enkrat preizkusili v prevajanju, pa vedo, da je to zelo zahtevno delo, ki ga lahko opravlja le oseba z ustrezno izobrazbo in izkušnjami. Pri prevajanju namreč ne gre le za dobro poznavanje tujega jezika. Prevajalec mora v prvi vrsti obvladati svoj materni jezik. Poleg jezika pa mora dobro poznati tudi kulturo, literaturo in družbene značilnosti tako izhodiščnega kot tudi ciljnega jezika. Eden izmed pomembnih dejavnikov, ki jih mora dober prevajalec upoštevati pri svojem delu, je zagotovo tudi ciljno bralstvo. Glede na to, komu je prevedeno besedilo namenjeno, se prevajalec odloča pri iskanju posameznih prevajalskih rešitev in dodajanju dodatnih pojasnil. Dober prevod ima namreč pri ciljnem bralcu enak učinek, kot ga je imelo izhodiščno besedilo pri svojih bralcih.

No responses yet

Sep 13 2012

Področje prevajanje

Published by under Uncategorized

Področje prevajanje je kot tako zelo obsežno in zajema številna manjša področja, ki jih ločimo glede na različne tipe besedil, ki jih je treba prevesti. Tako npr. poznamo leposlovno prevajanje, znanstveno in tehnično (neleposlovno) prevajanje, tolmačenje in multimedijsko prevajanje. Pri leposlovnem prevajanju gre za prevajanje različnih leposlovnih besedil, od daljših pripovednih besedil do lirike in dramatike. Pri leposlovju je poleg prenosa pomena zelo pomebno, da prevajalec v prevodu ohrani tudi literarno-estetske, poetološke, medbesedilne in ideološke prvine izhodiščnega besedila. Znanstveno in tehnično prevajanje je specializirano področje prevajanja, ki od prevajalca zahteva iskanje ustrezne terminologije v sekundarni literaturi (slovarjih, leksikonih, strokovnih priročnikih, vzporednih besedilih) in pri ustreznih strokovnih institucijah ali strokovnjakih. Pri tolmačenju gre v nasprotju s prevajanjem za ustno prevajanje, pri čemer spet ločimo različne oblike tolmačenja, kot so npr. poslovno, sodno, konsekutivno, šepetalno in simultano tolmačenje. Multimedijsko prevajanje pa zajema predvsem podnaslavljanje različnih vrst televizijskih oddaj in filmov, sinhronizacijo in brani komentar. Pri tej vrsti prevajanja se je potrebno zavedati posebnosti jezika v podnapisnih kot vmesne zvrsti med pisanim in govorjenim jezikom ter upoštevati načela zgoščevanja besedila v podnapisih in posebne zakonitosti, ki veljajo za oblikovanje podnapisov.

No responses yet

Sep 13 2012

Hello world!

Published by under Uncategorized

Welcome to Blogstran.com Blogi. This is your first post. Edit or delete it, then start blogging!

One response so far