Sep 13 2012

Področje prevajanje

Published by at 6:27 am under Uncategorized

Področje prevajanje je kot tako zelo obsežno in zajema številna manjša področja, ki jih ločimo glede na različne tipe besedil, ki jih je treba prevesti. Tako npr. poznamo leposlovno prevajanje, znanstveno in tehnično (neleposlovno) prevajanje, tolmačenje in multimedijsko prevajanje. Pri leposlovnem prevajanju gre za prevajanje različnih leposlovnih besedil, od daljših pripovednih besedil do lirike in dramatike. Pri leposlovju je poleg prenosa pomena zelo pomebno, da prevajalec v prevodu ohrani tudi literarno-estetske, poetološke, medbesedilne in ideološke prvine izhodiščnega besedila. Znanstveno in tehnično prevajanje je specializirano področje prevajanja, ki od prevajalca zahteva iskanje ustrezne terminologije v sekundarni literaturi (slovarjih, leksikonih, strokovnih priročnikih, vzporednih besedilih) in pri ustreznih strokovnih institucijah ali strokovnjakih. Pri tolmačenju gre v nasprotju s prevajanjem za ustno prevajanje, pri čemer spet ločimo različne oblike tolmačenja, kot so npr. poslovno, sodno, konsekutivno, šepetalno in simultano tolmačenje. Multimedijsko prevajanje pa zajema predvsem podnaslavljanje različnih vrst televizijskih oddaj in filmov, sinhronizacijo in brani komentar. Pri tej vrsti prevajanja se je potrebno zavedati posebnosti jezika v podnapisnih kot vmesne zvrsti med pisanim in govorjenim jezikom ter upoštevati načela zgoščevanja besedila v podnapisih in posebne zakonitosti, ki veljajo za oblikovanje podnapisov.

No responses yet
Trackback URI | Comments RSS

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.